Bảng Giá Dịch Vụ Kế Toán Trang Vi

Bảng Giá Dịch Vụ Kế Toán Trang ViAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

GÓI CƠ BẢN

1.000.000đ

Giấy CN đăng ký doanh nghiệp

Khắc dấu tròn và TB mẫu dấu

Đăng bố cáo thành lập công ty

Thủ tục kê khai thuế ban đầu 

Thủ tục áp dụng PP tính thuế 

Tư vấn mở TK ngân hàng 

Đăng ký nộp thuế điện tử 

Thủ tục sử dụng hóa đơn 

Bảng hiệu (20×30) treo trụ sở 

Chữ ký số (Token) – 3 năm 

Con dấu chức danh (01 dấu) 

Hóa đơn điện tử 200 số 

Thủ tục phát hành HĐ điện tử 

GÓI ĐẦY ĐỦ

1.900.000đ

Giấy CN đăng ký doanh nghiệp

Khắc dấu tròn và TB mẫu dấu

Đăng bố cáo thành lập công ty

Thủ tục kê khai thuế ban đầu 

Thủ tục áp dụng PP tính thuế 

Tư vấn mở TK ngân hàng 

Đăng ký nộp thuế điện tử 

Thủ tục sử dụng hóa đơn 

Bảng hiệu (20×30) treo trụ sở 

Chữ ký số (Token) – 3 năm 

Con dấu chức danh (01 dấu) 

Hóa đơn điện tử 200 số 

Thủ tục phát hành HĐ điện tử 

GÓI HOÀN THIỆN

5.000.000đ

Giấy CN đăng ký doanh nghiệp

Khắc dấu tròn và TB mẫu dấu

Đăng bố cáo thành lập công ty

Thủ tục kê khai thuế ban đầu 

Thủ tục áp dụng PP tính thuế 

Tư vấn mở TK ngân hàng 

Đăng ký nộp thuế điện tử 

Thủ tục sử dụng hóa đơn 

Bảng hiệu (20×30) treo trụ sở 

Chữ ký số (Token) – 3 năm 

Con dấu chức danh (01 dấu) 

Hóa đơn điện tử 200 số 

Thủ tục phát hành HĐ điện tử 

0766 131 749

Contact Me on Zalo